Enter your keyword

III Konferencja Zarządzania Projektami - 26.09.2016 - Hotel Angelo Katowice

Śląski Oddział PMI

III Konferencja Zarządzania Projektami to największe wydarzenie w dziedzinie zarządzania projektami na Górnym Śląsku adresowane nie tylko do kierowników projektów. To wydarzenie dla wszystkich sympatyków i miłośników zarządzania projektami, dla których konferencja to miejsce wymiany najlepszych praktyk, dyskusji i poszerzania wiedzy. To czas szukania rozwiązań i nowych perspektyw. Temat przewodni trzeciej edycji konferencji to Trendy w zarządzaniu projektami. Projekty w przemyśle, innowacje, nowe przedsięwzięcia.

To doskonała okazja i miejsce spotkania lokalnej społeczności kierowników projektów. Łączy wykłady z panelami dyskusyjnymi, dając możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, nowych doświadczeń i nawiązania relacji biznesowych. Prelekcje prowadzą uznani praktycy, poruszając różne aspekty zarządzania projektami.

Konferencja to nie tylko platforma wymiany najlepszych praktyk, promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami, networkingu czy możliwość zdobycia 14 PDUs, ale przede wszystkim doskonała okazja do rozwoju osobistego.

Przygotuj się na

Wspomnienia z ostatniej konferencji

21 września 2015
img-365

Angażujące warsztaty Massawa

img-289

Prelekcja Zbigniewa Traczyka

img-250

Prelekcja Roberta Pławiaka

img-172

Arie van Bannekum podczas konferencji

PROGRAM TEGOROCZNEJ EDYCJI

26 września 2016
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
Przemysł i innowacje
Przemysł i innowacje
Rozpoczęcie
09:00 - 09:15

Hans deVries
09:15 - 10:45
Agile, Iterative or Hybrid Approach? What makes the most sense?

Should you jump on the Agile only bandwagon completely? Research and Case studies are showing that an Agile only approach may lead to lower quality code that can lead to security issues and outages. In this session the benefits and challenges of moving to an Agile only approach versus a Hybrid approach for small and large enterprise applications are discussed using case study results from 2 large banks and a Federal Agency.

Session Objective: To share (some of) the challenges and risks associated with implementing Agile only vs a Hybrid approach.

What will attendees gain by attending your session: A better understanding of the benefits and risks of choosing an Agile only versus a Hybrid approach.

Expected audience knowledge level: Mixed

Przerwa kawowa
10:45 - 11:00

Grzegorz Szałajko
11:00 - 11:45
Dlaczego tak często się mylimy? Historie figli, które płata nam mózg

Czy nasz mózg zawsze pomaga nam działać racjonalnie? Czy podpowiada nam rozwiązania, które zadowolą nas gdy z sukcesem je wdrożymy? Czy podjęcie decyzji zawsze wiąże się z myśleniem? A co jeśli w naszej głowie drzemie masa pułapek, które czasami ułatwiają życie, lecz często sprawiają, że sami później dziwimy się swoim decyzjom?

Jako świadomi liderzy projektów powinniśmy rozumieć samych siebie i mechanizmy, które sprawiają, że zarówno my jak i członkowie zespołu nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. Na pomoc przychodzą nam zdobycze współczesnej psychologii behawioralnej, niektóre z nich już nawet nagrodzone Nagrodą Nobla. W trakcie tego wystąpienia pokazane zostaną najciekawsze z nich. Wszystkie w kontekście rzeczywistości projektowej i decyzji, z którymi zespoły zarządzające przedsięwzięciami mierzą się na co dzień. To absolutny niezbędnik dla każdego świadomego kierownika projektu i nie tylko...

Marek Kasperek
11:00 - 11:45
Metodyka ASPM w realizacji projektów logistycznych

Wiele globalnych przedsiębiorstw produkujących zaawansowane technicznie produkty, dysponuje złożonymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa te realizując projekty reorganizacji ww. łańcuchów osiągają często rezultaty prowadzonej rekonfiguracji daleko gorsze od planowanych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w:

 1. Zróżnicowaniu pod względem wielkości łańcuchów dostaw,
 2. Jego elastyczności i złożoności.
 3. Nieprzewidywalności skutków zmian w złożonych łańcuchach dostaw,
 4. Szybkości zmian w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie.
Dlatego naturalną konsekwencją wydaje się sięgniecie po metodyki agile przy realizacji projektów rekonfiguracji łańcucha dostaw.

W prezentacji, zostaną przedstawione założenia metodyki ASPM, która została stworzona do planowania i realizacji projektów reorganizacji złożonych łańcuchów dostaw. Metodyka ta, jako metodyka agile, zakłada realizację projektu w wielu iteracjach oraz każdorazową analizę powstającego w wyniku reorganizacji systemu logistycznego łańcucha dostaw. Daje to podstawę do kolejnej reorganizacji. Takie podejście eliminuje opisane wcześniej problemy wynikające ze złożoności łańcucha dostaw i zmienności otoczenia w którym on funkcjonuje.

Marek Kasperek
11:00 - 11:45
Metodyka ASPM w realizacji projektów logistycznych

Wiele globalnych przedsiębiorstw produkujących zaawansowane technicznie produkty, dysponuje złożonymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa te realizując projekty reorganizacji ww. łańcuchów osiągają często rezultaty prowadzonej rekonfiguracji daleko gorsze od planowanych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w:

 1. Zróżnicowaniu pod względem wielkości łańcuchów dostaw,
 2. Jego elastyczności i złożoności.
 3. Nieprzewidywalności skutków zmian w złożonych łańcuchach dostaw,
 4. Szybkości zmian w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie.
Dlatego naturalną konsekwencją wydaje się sięgniecie po metodyki agile przy realizacji projektów rekonfiguracji łańcucha dostaw.

W prezentacji, zostaną przedstawione założenia metodyki ASPM, która została stworzona do planowania i realizacji projektów reorganizacji złożonych łańcuchów dostaw. Metodyka ta, jako metodyka agile, zakłada realizację projektu w wielu iteracjach oraz każdorazową analizę powstającego w wyniku reorganizacji systemu logistycznego łańcucha dostaw. Daje to podstawę do kolejnej reorganizacji. Takie podejście eliminuje opisane wcześniej problemy wynikające ze złożoności łańcucha dostaw i zmienności otoczenia w którym on funkcjonuje.

Jakub Lesiński
11:45 - 12:30
Trudna podróż do cyfrowości. Wdrożenia Billingu i CRM w sektorze Energetycznym

Case study dotyczący realizacji transformacji biznesowej i technologicznej obejmującej zmianę podejścia do kluczowych procesów biznesowych. Na przykładzie wdrożeń rozwiązań Billing/CRM w Polsce i na świecie.

Maciej Bodych
12:30 - 13:15
Rozwój kompetencji kierownika projektu według PMI - i nie tylko

Na początku roku PMI Global podkreślił znaczenie zrównoważonego rozwoju kierownika projektu publikując PMI Talent Triangle. Co zawiera ten model? Jaki ma wpływ na pracę i rolę kierownika projektu? Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane szczegółowe wytyczne PMI w tym zakresie, jak również metody i narzędzia rozwoju kompetencji kierownika projektu.

AGENDA:

 1. Model kompetencji kierownika projektu.
 2. Przywództwo w zarządzaniu projektami:
  • Zarządzanie zespołem projektowym, w jakim kierunku idziemy?
  • Co możemy wykorzystać ze świata Agile do zarządzania zespołem projektowym.
  • Servant Leadership - czy to przyszła rola kierownika projektu?
 3. Kompetencje strategiczne i biznesowe:
  • Rola kierownika projektu w obszarze uzasadnienia biznesowego.
  • Strategia czy to obszar kompetencji dla kierownika projektu?
 4. Metody rozwoju kompetencji:
  • Jak się uczymy i rozwijamy?
  • Model 10/20/70.
 5. Mój następny krok w rozwoju?
Lunch
13:15 - 14:00

Warsztat: Agile way of working
14:00 - 14:45

Przerwa kawowa
14:45 - 15:00

prof. Andrzej Blikle
15:00 - 16:30
Turkusowa firma XXI wieku

Podstawowe paradygmaty zarządcze w firmach XIX i XX wieku można opisać w sposób następujący:

 1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na jakości produktów końcowych, najczęściej z wykorzystaniem statystycznej kontroli jakości do eliminacji wadliwych sztuk na końcu linii produkcyjnej.
 2. Narzędzia motywacyjne są oparte w głównej mierze na zasadzie kija i marchewki, a więc premie, prowizje i bonusy dla posłusznych oraz kary dla opornych. Stosowanie tych narzędzi jest pochodną przekonania, że człowiek jest z natury leniwy i nieuczciwy, do pracy trzeba go więc zaganiać, a przy pracy nadzorować.
 3. Zarządzanie finansami przez tworzenie i realizację budżetów będących kontraktami pomiędzy firmą i menedżerem. Realizacja budżetu i wyznaczanych przez niego kamieni milowych jest podstawą do wypłacania premii. Decyzje menedżerskie są podejmowane po kątem realizowania budżetu, co utrudnia podążanie za głosem rynku.
 4. Struktura zarządcza wywodzi się z armijnej hierarchii władzy: prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy, majstrowie i pracownicy szeregowi. Głównym zadaniem przełożonego jest wydawanie poleceń i egzekwowanie ich wykonania.
 5. Filozofia pracy jest oparta na przekonaniu, że praca to bolesna konieczność, wyścig szczurów, ciągła walka o przetrwanie.

W drugiej połowie XX wieku ta sytuacja — przede wszystkim w zakresie paradygmatów 1, 2, 3 i 4 — poczęła z wolna ulegać zmianie, głównie na skutek rozpowszechniania się idei zarządzania kompleksową jakością (ang. Total Quality Management, skr. TQM) pochodzącej od Edwardsa Deminga i jego współpracowników. Metoda ta, początkowo rozwinięta w Japonii, w latach 1980. zaczęła zdobywać zwolenników na kontynencie amerykańskim i w Europie. Dziś, w rozwiniętych gospodarkach świata jest już dość powszechnie znana — przynajmniej z nazwy — choć nadal stosujące ją firmy znajdują się w znaczącej mniejszości. Jednakże liczba tych firm stale rośnie, gdyż nowe paradygmaty zarządzania prowadzą do przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Na przełomie XX i XXI wieku rozpoczęła się też, dzięki rozwojowi sieci internetowej, rewolucja w zakresie paradygmatu komunikacji.

Dziś firmy — które nazwę firmami XXI wieku, gdyż wierzę, że ten właśnie model stanie się dominujący — realizują pięć opisanych wyżej paradygmatów zarządzania w dalece odmienny sposób:

 1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na procesach, a nie na produktach, gdyż rozumiemy już, że jakości nie osiąga się przez eliminację produktów wadliwych, ale przez eliminację źródeł i przyczyn powstawania wad. Aby osiągnąć doskonałość produktu końcowego trzeba dbać, aby błędy nie powstawały na całej długości tzw. łańcucha jakości wiodącego od zewnętrznego dostawcy surowców przez wszystkie stanowiska pracy w firmie aż do końcowego klienta. Przy takim podejściu statystyczna kontrola jakości przestaje być skuteczna i jest zastępowana przez statystyczne sterowanie procesami (karty kontrolne Shewharta).
 2. Narzędzia motywacyjne opierają się przede wszystkim na mechanizmach godnościowych jako znacznie silniejszych od mechanizmów odwołujących się do korzyści. Rezygnuje się z kija i marchewki, a więc premii i prowizji, na rzecz stałego wynagrodzenia zależnego jedynie od stanowiska, a czasami też od stażu pracy i od wyniku finansowego firmy. Polecenia są zastępowane przez kontrakty dostawca-odbiorca, a nadzór — przez samokontrolę i poczucie odpowiedzialności. Pracownik przestaje być „zasobem ludzkim”, a staje się partnerem. Wyraża to podmiotowy, a nie przedmiotowy (jak dawniej) stosunek do człowieka.
 3. Zarządzanie finansami opiera się na prognozach finansowych, które nie są traktowane jako kontrakty do bezwzględnego wykonania, ale jako narzędzia nawigacji w warunkach ciągłej zmiany. Decyzje menedżerskie są podejmowane tak, aby jak najlepiej podążać za oczekiwaniami rynku.
 4. Struktura zarządcza nie jest już jedynie hierarchiczną strukturą podległości służbowej, ale jest oparta na dwóch relacjach: niehierarchicznej relacji dostawca-odbiorca (model procesowy) i hierarchicznej relacji uczeń-mentor (model zarządzania wiedzą). Pierwsza z tych relacji opisuje strukturę powiązań kooperacyjnych i przepływu informacji o jakości, druga — strukturę transferu wiedzy. Obie uzupełniają hierarchiczną strukturę władzy, a niekiedy całkowicie ją zastępują.
 5. Filozofia pracy to zarazem filozofia życia oparta na poczuciu, że praca nadaje naszemu życiu sens i blask, że jest jedną z naszych radości (choć nie jedyną), miejscem gdzie możemy realizować ambicje i marzenia.

W firmach XXI wieku obok zasobów tradycyjnych — materialnych, energetycznych, finansowych i informacyjnych — zasobem o podstawowym znaczeniu staje się wiedza, którą trzeba nieustannie pozyskiwać, aktualizować i udostępniać pracownikom. Firmy postrzegające wiedzę jako swój podstawowy zasób nazywa się firmami wiedzy lub firmami uczącymi się, a w szerszej perspektywie mówi się o gospodarce wiedzy i społeczeństwie wiedzy.

Zarządzanie firmą XXI wieku nie jest łatwe, wymaga bowiem nie tylko nabycia wielu nowych umiejętności, ale też — a może przede wszystkim — porzucenia wielu ugruntowanych przez lata przekonań. To ostatnie zadanie jest szczególnie trudne, bo przecież „gołym okiem widać”, że ludzi interesuje tylko kasa, że bez nadzoru nie będą pracować, że pracownik musi mieć jednego przełożonego, który wydaje mu polecenia etc. I rzeczywiście to wszystko widać gołym okiem, ale gołym okiem widać też, że Ziemia jest płaska, a Słońce krąży wokół niej. Wiele wieków musiało minąć, by ludzie porzucili ten uproszczony model Świata, więc dziś — choć tempo zmian naszej świadomości, nabrało ogromnego przyspieszenia — też minie trochę czasu zanim paradygmaty firmy XXI wieku staną się powszechne. Kto jednak pierwszy przystąpi do tej rewolucji zarządzania może wyprzedzić swoich konkurentów o kilka długości. A wybór należy do nas.

Literaturę do wykładu stanowi praktycznie cała moja książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”.

Zakończenie
16:30 - 16:45

New Trends in Project Management
New Trends in Project Management
Rozpoczęcie
09:00 - 09:15

Hans deVries
09:15 - 10:45

Hans deVries
09:15 - 10:45
Agile, Iterative or Hybrid Approach? What makes the most sense?

Should you jump on the Agile only bandwagon completely? Research and Case studies are showing that an Agile only approach may lead to lower quality code that can lead to security issues and outages. In this session the benefits and challenges of moving to an Agile only approach versus a Hybrid approach for small and large enterprise applications are discussed using case study results from 2 large banks and a Federal Agency.

Session Objective: To share (some of) the challenges and risks associated with implementing Agile only vs a Hybrid approach.

What will attendees gain by attending your session: A better understanding of the benefits and risks of choosing an Agile only versus a Hybrid approach.

Expected audience knowledge level: Mixed

Przerwa kawowa
10:45 - 11:00

Grzegorz Szałajko
11:00 - 11:45
Dlaczego tak często się mylimy? Historie figli, które płata nam mózg

Czy nasz mózg zawsze pomaga nam działać racjonalnie? Czy podpowiada nam rozwiązania, które zadowolą nas gdy z sukcesem je wdrożymy? Czy podjęcie decyzji zawsze wiąże się z myśleniem? A co jeśli w naszej głowie drzemie masa pułapek, które czasami ułatwiają życie, lecz często sprawiają, że sami później dziwimy się swoim decyzjom?

Jako świadomi liderzy projektów powinniśmy rozumieć samych siebie i mechanizmy, które sprawiają, że zarówno my jak i członkowie zespołu nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. Na pomoc przychodzą nam zdobycze współczesnej psychologii behawioralnej, niektóre z nich już nawet nagrodzone Nagrodą Nobla. W trakcie tego wystąpienia pokazane zostaną najciekawsze z nich. Wszystkie w kontekście rzeczywistości projektowej i decyzji, z którymi zespoły zarządzające przedsięwzięciami mierzą się na codzień. To absolutny niezbędnik dla każdego świadomego kierownika projektu i nie tylko...

Marek Kowalczyk
11:45 - 12:30
Zła wielozadaniowość

Zła wielozadaniowość (#zławiel) to sytuacja, w której jednoczesna realizacja zbyt dużej ilości pracy (zadań, projektów, zleceń) prowadzi do wydłużenia czasu i obniżenia jakości - zamiast spodziewanego przyspieszenia.

W trakcie spotkania:

 • Poznasz zjawisko złej wielozadaniowości i jego negatywny wpływ na produktywność w biznesie i w życiu codziennym.
 • Zrozumiesz podstępny mechanizm powstawania zławiel.
 • Na przykładzie studium rzeczywistego przypadku znanej polskiej spółki giełdowej poznasz szczegółową procedurę wdrożeniową dla redukcji zławiel przy pomocy kanbanu.

Spotkanie jest adresowane do kadry menedżerskiej, która:

 • Doświadcza przeciążenia wynikającego z realizacji zbyt dużej ilości tematów jednocześnie.
 • Zmaga się z opóźnieniami w realizacji projektów i zadań.
 • Ma trudności w uzyskaniu rzetelnej informacji o realnym postępie prac w kluczowych dla firmy projektach.

Mirosław Dąbrowski
12:30 - 13:15
Poznaj rozmach i skalę Agile'a

W obecnej chwili posiadamy dziesiątki metod, praktyk oraz technik związanych ze zwinnym zarządzaniem. To, co kiedyś było jedynie (oraz aż) filozofią zostało rozwinięte do poziomu gotowych do zastosowania w praktyce rozwiązań. Agile stał się strategicznym narzędziem w rozwoju organizacji.

Uczestnicząc w prelekcji poznasz skalę oraz dojrzałość ruchu Agilowego. Zrozumiesz, że zwinność to coś więcej niż Scrum. Poznasz dojrzałe i sprawdzone rozwiązania, które ułatwią pracę twoim zespołom. Poznasz dziesiątki metod oraz modeli dojrzałości które pomagają w analizie poziomu zwinności organizacji. Otrzymasz dostęp do darmowej bazy wiedzy gdzie będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę w obszarach zwinnego zarządzania projektami, programami oraz portfelem inwestycyjnym.

Jako międzynarodowy Agile Coach, przez ostatnie 12 lat pracowałem jako programista, tester, grafik, UX designer, analityk biznesowy/systemowy, audytor, administrator, kierownik projektu oraz Scrum Master. Poznałem pełen cykl rozwoju oprogramowania w kilku odsłonach i metodykach. Osobiście doświadczyłem i zrozumiałem problemy z jakimi borykają się Polskie organizacje wdrażające Scrum oraz Agile. Zarówno te małe startupy jak i te duże korporacje. Podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, narzędziami oraz technikami, które stosuję wspólnie z innymi praktykami podczas transformacji organizacji w stronę zwinności...

Zapraszam na intelektualną podróż w głąb Agile. Podróż wzbogaconą silną dawką humoru i żartu, które ożywią atmosferę przed przerwą obiadową. :-)

Lunch
13:15 - 14:00

Warsztat: Agile way of working
14:00 - 14:45

Przerwa kawowa
14:45 - 15:00

prof. Andrzej Blikle
15:00 - 16:30
Turkusowa firma XXI wieku

Podstawowe paradygmaty zarządcze w firmach XIX i XX wieku można opisać w sposób następujący:

 1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na jakości produktów końcowych, najczęściej z wykorzystaniem statystycznej kontroli jakości do eliminacji wadliwych sztuk na końcu linii produkcyjnej.
 2. Narzędzia motywacyjne są oparte w głównej mierze na zasadzie kija i marchewki, a więc premie, prowizje i bonusy dla posłusznych oraz kary dla opornych. Stosowanie tych narzędzi jest pochodną przekonania, że człowiek jest z natury leniwy i nieuczciwy, do pracy trzeba go więc zaganiać, a przy pracy nadzorować.
 3. Zarządzanie finansami przez tworzenie i realizację budżetów będących kontraktami pomiędzy firmą i menedżerem. Realizacja budżetu i wyznaczanych przez niego kamieni milowych jest podstawą do wypłacania premii. Decyzje menedżerskie są podejmowane po kątem realizowania budżetu, co utrudnia podążanie za głosem rynku.
 4. Struktura zarządcza wywodzi się z armijnej hierarchii władzy: prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy, majstrowie i pracownicy szeregowi. Głównym zadaniem przełożonego jest wydawanie poleceń i egzekwowanie ich wykonania.
 5. Filozofia pracy jest oparta na przekonaniu, że praca to bolesna konieczność, wyścig szczurów, ciągła walka o przetrwanie.

W drugiej połowie XX wieku ta sytuacja — przede wszystkim w zakresie paradygmatów 1, 2, 3 i 4 — poczęła z wolna ulegać zmianie, głównie na skutek rozpowszechniania się idei zarządzania kompleksową jakością (ang. Total Quality Management, skr. TQM) pochodzącej od Edwardsa Deminga i jego współpracowników. Metoda ta, początkowo rozwinięta w Japonii, w latach 1980. zaczęła zdobywać zwolenników na kontynencie amerykańskim i w Europie. Dziś, w rozwiniętych gospodarkach świata jest już dość powszechnie znana — przynajmniej z nazwy — choć nadal stosujące ją firmy znajdują się w znaczącej mniejszości. Jednakże liczba tych firm stale rośnie, gdyż nowe paradygmaty zarządzania prowadzą do przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Na przełomie XX i XXI wieku rozpoczęła się też, dzięki rozwojowi sieci internetowej, rewolucja w zakresie paradygmatu komunikacji.

Dziś firmy — które nazwę firmami XXI wieku, gdyż wierzę, że ten właśnie model stanie się dominujący — realizują pięć opisanych wyżej paradygmatów zarządzania w dalece odmienny sposób:

 1. Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na procesach, a nie na produktach, gdyż rozumiemy już, że jakości nie osiąga się przez eliminację produktów wadliwych, ale przez eliminację źródeł i przyczyn powstawania wad. Aby osiągnąć doskonałość produktu końcowego trzeba dbać, aby błędy nie powstawały na całej długości tzw. łańcucha jakości wiodącego od zewnętrznego dostawcy surowców przez wszystkie stanowiska pracy w firmie aż do końcowego klienta. Przy takim podejściu statystyczna kontrola jakości przestaje być skuteczna i jest zastępowana przez statystyczne sterowanie procesami (karty kontrolne Shewharta).
 2. Narzędzia motywacyjne opierają się przede wszystkim na mechanizmach godnościowych jako znacznie silniejszych od mechanizmów odwołujących się do korzyści. Rezygnuje się z kija i marchewki, a więc premii i prowizji, na rzecz stałego wynagrodzenia zależnego jedynie od stanowiska, a czasami też od stażu pracy i od wyniku finansowego firmy. Polecenia są zastępowane przez kontrakty dostawca-odbiorca, a nadzór — przez samokontrolę i poczucie odpowiedzialności. Pracownik przestaje być „zasobem ludzkim”, a staje się partnerem. Wyraża to podmiotowy, a nie przedmiotowy (jak dawniej) stosunek do człowieka.
 3. Zarządzanie finansami opiera się na prognozach finansowych, które nie są traktowane jako kontrakty do bezwzględnego wykonania, ale jako narzędzia nawigacji w warunkach ciągłej zmiany. Decyzje menedżerskie są podejmowane tak, aby jak najlepiej podążać za oczekiwaniami rynku.
 4. Struktura zarządcza nie jest już jedynie hierarchiczną strukturą podległości służbowej, ale jest oparta na dwóch relacjach: niehierarchicznej relacji dostawca-odbiorca (model procesowy) i hierarchicznej relacji uczeń-mentor (model zarządzania wiedzą). Pierwsza z tych relacji opisuje strukturę powiązań kooperacyjnych i przepływu informacji o jakości, druga — strukturę transferu wiedzy. Obie uzupełniają hierarchiczną strukturę władzy, a niekiedy całkowicie ją zastępują.
 5. Filozofia pracy to zarazem filozofia życia oparta na poczuciu, że praca nadaje naszemu życiu sens i blask, że jest jedną z naszych radości (choć nie jedyną), miejscem gdzie możemy realizować ambicje i marzenia.

W firmach XXI wieku obok zasobów tradycyjnych — materialnych, energetycznych, finansowych i informacyjnych — zasobem o podstawowym znaczeniu staje się wiedza, którą trzeba nieustannie pozyskiwać, aktualizować i udostępniać pracownikom. Firmy postrzegające wiedzę jako swój podstawowy zasób nazywa się firmami wiedzy lub firmami uczącymi się, a w szerszej perspektywie mówi się o gospodarce wiedzy i społeczeństwie wiedzy.

Zarządzanie firmą XXI wieku nie jest łatwe, wymaga bowiem nie tylko nabycia wielu nowych umiejętności, ale też — a może przede wszystkim — porzucenia wielu ugruntowanych przez lata przekonań. To ostatnie zadanie jest szczególnie trudne, bo przecież „gołym okiem widać”, że ludzi interesuje tylko kasa, że bez nadzoru nie będą pracować, że pracownik musi mieć jednego przełożonego, który wydaje mu polecenia etc. I rzeczywiście to wszystko widać gołym okiem, ale gołym okiem widać też, że Ziemia jest płaska, a Słońce krąży wokół niej. Wiele wieków musiało minąć, by ludzie porzucili ten uproszczony model Świata, więc dziś — choć tempo zmian naszej świadomości, nabrało ogromnego przyspieszenia — też minie trochę czasu zanim paradygmaty firmy XXI wieku staną się powszechne. Kto jednak pierwszy przystąpi do tej rewolucji zarządzania może wyprzedzić swoich konkurentów o kilka długości. A wybór należy do nas.

Literaturę do wykładu stanowi praktycznie cała moja książki „Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu”.

Zakończenie
16:30 - 16:45

PRELEGENCI

Znani i rozpoznawalni eksperci z obszaru zarządzania projektami
 • prof. Andrzej Blikle
  prof. Andrzej Blikle
  Matematyk-informatyk-przedsiębiorca
 • Hans deVries
  Hans deVries
  Senior Agile Project Manager, Program Manager, Scrum Master, MT&DC
 • Marek Kowalczyk
  Marek Kowalczyk
  MANDARINE Project Partners, MINT Books, TEDxWSB
 • Marek Kasperek
  Marek Kasperek
  Dr zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, właściciel firmy doradczej KasperekConsulting
 • Grzegorz Szałajko
  Grzegorz Szałajko
  Doradca strategiczny i menedżer projektów
 • Mirosław Dąbrowski
  Mirosław Dąbrowski
  Agile Coach, Trainer, Consultant, IT Portfolio / Product Manager
 • Jakub Lesiński
  Jakub Lesiński
  Programme and Project Manager, Strategic Advisor, Trainer
 • Maciej Bodych
  Maciej Bodych
  Board Volunteer Advisory at PMI Global, Portfolio Consultant and Trainer at WHITECOM
prof. Andrzej Blikle
Matematyk-informatyk-przedsiębiorca

Urodzony w roku 1939, żonaty, syn Łukasz. W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 roku w PAN uzyskał tytuł doktora, a w 1971 — doktora habilitowanego nauk matematycznych. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a od roku 1990 jest profesorem zwyczajnym nauk matematycznych. Jego specjalność naukowa to matematyczne podstawy informatyki.

W trakcie kariery naukowej był m.in. asystentem, adiunktem i docentem w Instytucie Matematyki PAN (w latach 1963 – 1971), docentem i profesorem w Centrum Obliczeniowym PAN oraz — od 1977 roku — profesorem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. na uniwersytetach: Warszawskim, w Berkeley (USA), w Kopenhadze i Lyngby (Dania) i w Linköping (Szwecja). Ma też dyplom czeladnika i mistrza w rzemiośle cukierniczym.

Od 1980 roku należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego jest założycielem, byłym prezesem i (obecnie) członkiem honorowym. Ponadto jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał w tym Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), Rada Języka Polskiego, Rada Fundacji Centrum im. Adama Smitha (przewodniczący). Od roku 2008 jest prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

W swoim dorobku naukowym ma dwie książki i wiele artykułów. Jest autorem pierwszego w kraju — i dotychczas jedynego — oraz drugiego na świecie monograficznego opracowania matematycznej teorii języków formalnych oraz wprowadzania tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Brał też udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki. Patrz: Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie informatyki.

W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Na ten temat prowadzi też własne konwersatorium, a także wykłady na uczelniach wyższych, w PAN i w innych instytucjach dydaktycznych.

Uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Zespołową Nagrodę Państwową Drugiego Stopnia, Złotą Odznakę Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zasłużony dla Warszawy, Srebrny i Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce, Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Człowiek Jakości Roku 2010”. Patrz: Moje odznaczenia.

Zainteresowania pozazawodowe to filozofia, etyka i historia Polski, muzyka (barok, klasyka, jazz), teatr i kino, literatura piękna, narciarstwo zjazdowe i ski-alpinizm, windsurfing, wioślarstwo i rower górski.

Hans deVries
Senior Agile Project Manager, Program Manager, Scrum Master, MT&DC

Hans deVries is a senior Instructor with MT&DC, ESI, Management Concepts and IIL. He teaches Traditional (waterfall) and Agile project management classes for them. He has more than 25 years of experience in managing Information technology projects for some of the largest companies in the world. He is passionate about Agile Methods and the successful incorporation of new approaches in large organizations. Hans is PMP and CSM certified.

Marek Kowalczyk
MANDARINE Project Partners, MINT Books, TEDxWSB

Wraz z zespołem pomógł zrealizować na czas największy projekt tego typu w Europie — warte 2 mld dolarów wejście na giełdę PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, w którym uczestniczyło 2000 osób na terenie całej Polski.

Na co dzień Marek pracuje z firmami, które:

 • zmagają się z problemami wynikającymi z realizacji za dużej liczby projektów jednocześnie (zławiel),
 • doświadczają opóźnień w projektach i przekroczeń budżetu,
 • mają problemy wynikające z braku rzetelnej informacji o postępach pracy w projekcie.

Jest praktykiem zarządzania ograniczeniami wg Goldratta, twórcą MANDARINE Project Partners i wydawnictwa MINT Books oraz organizatorem trzech edycji TEDxWSB. Wykłada na kilku programach MBA, w tym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest kierownikiem naukowym Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektem na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz wykładowcą Politechniki Warszawskiej (zarządzanie projektami) i Szkoły Głównej Handlowej (przywództwo w innowacjach). Przez wiele lat był kierownikiem merytorycznym modułowego programu zarządzania projektami w Ernst & Young Academy of Business.

Ojciec Jasia i Elżuni, w styczniu 2013 został zakwalifikowany na listę pilną do przeszczepu serca. Na podstawie swoich doświadczeń napisał książeczkę „Lekcje z oddziału intensywnej terapii”.

Jego wystąpienia możesz zobaczyć na kanale YouTube. O zarządzaniu projektami pisze na blogu Projekty na Czas, a o innowacyjnych metodach zarządzania biznesem na blogu INN:Poland.

Tutaj możesz zobaczyć pełen kalendarz wystąpień Marka Kowalczyka.

Marek Kasperek
Dr zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, właściciel firmy doradczej KasperekConsulting

Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, zakupów oraz organizacji zespołów projektowych i realizacji projektów. Właściciel i konsultant firmy doradczej KasperekConsulting. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie Projektem, Zarządzanie Projektem Europejskim oraz Trener Menager ds. Szkoleń oraz Manager Zakupów, kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Odbywał staże w brytyjskich i niemieckich przedsiębiorstwach (w ramach programu TEMPUS). Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Współpracownik GARR, SIPH, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych. Zaangażowany w realizację programów europejskich (od Tempus do Innowacyjna Gospodarka w latach1995-2016). Od 2000 roku ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, SMG/KRC oraz PARP. Kierownik projektów/ekspert związanych z reorganizacją łańcucha dostaw, zarządzania zapasami, reorganizacji zakupów i dystrybucji. Autor licznych opinii o innowacyjności dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Autor innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania, dystrybucji i logistyki. Kierownik projektu i ekspert w pracach związanych z wdrożeniem zarządzania projektem w przedsiębiorstwach. Twórca dedykowanych metodyk projektowych TPM i APM. Specjalizacja doradcza i szkoleniowa:

 1. Magazynowanie i zarządzanie zapasem surowców, materiałów i wyrobów gotowych oraz towarów.
 2. Restrukturyzacja i konstrukcja łańcuchów dostaw.
 3. Magazynowanie i zarządzanie zapasem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (CZiME) na potrzeby SUR.
 4. Inwentaryzacja.
 5. Zakupy i zaopatrzenie.
 6. Zarządzanie projektami (Project Management).
 7. Innowacyjność w zakresie logistyki, magazynowania, transportu, zakupów i utrzymania zapasu.
 8. Budowa strategii przedsiębiorstw.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych organizowane m.in. przez MŚP, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i inne w zakresie: Logistyki, Zakupów, Oceny dostawców, Zarzadzania zapasem części na potrzeby SUR, Inwentaryzacji Zarządzania projektem, Lean management oraz Controligu logistycznego i Controlingu zakupów

Autor i współautor ponad 100 publikacji 12 książek, współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach.

Poza pracą, w wolnych chwilach, które od czasu do czasu posiada hodowca kota i zapalony miłośnik pływania.

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny i menedżer projektów

Wspiera menedżerów w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć, doskonalenia metod zarządzania i skutecznego wprowadzania zmian. Jednocześnie wnosi do ich organizacji swoje bogate międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do zarządzania projektami. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza.

Wiodący edytor międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline. Jeden z pierwszych członków PMI Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału PMI, w którym pełnił przez kilka lat funkcję v-ce prezesa d.s. współpracy. Wykłada zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami w programach MBA, Executive MBA oraz na licznych studiach podyplomowych. Ponadto, Grzegorz jest cenionym speakerem zapraszanym do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

Absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada m.in. certyfikaty Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Certified Information Systems Auditor (CISA) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Mirosław Dąbrowski
Agile Coach, Trainer, Consultant, IT Portfolio / Product Manager

Agile & Lean Coach. Konsultant oraz architekt rozwiązań IT z bogatym 13 letnim doświadczeniem w informatyce (poczatki jako programista JEE/PHP oraz Webmaster). Całe życie zawodowe związany z inżynierią oprogramowania (web, mobile, ecommerce, enterprise). Posiada 5 lat międzynarodowego doświadczenia jako Agile Coach oraz 8 lat doświadczenia w inżynierii oprogramowania. Wspierał i prowadził dziesiątki zespołów programistycznych. Autor narzędzia do badania dojrzałości projektów zwinnych.

Międzynarodowy anglojęzyczny trener, wykładowca, autor i prelegent

Anglojęzyczny, międzynarodowy trener z szerokiego obszaru zarządzania (zarówno tradycyjne oraz zwinne) oraz IT (programowanie, testy, bezpieczeństwo, audyt). Posiada 11 lat aktywnej praktyki trenerskiej w ramach której przeszkolił ponad 3000 osób w Europie. Pełni rolę Master trenera w kilku międzynarodowych organizacjach. Odpowiada za rozwój kadry trenerskiej. Wiodący autor 50 akredytowanych szkoleń. Akredytowany trener PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, ITIL, MoV, M_o_R, AgilePM, OBASHI, ASL2, BiSL i wielu innych standardów.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile. Twórca 50+ interaktywnych map myśli nt. zarządzania oraz IT (ponad 2mln odwiedzin i 150.000 polubień): www.miroslawdabrowski.com.

PMI Poland Chapter

Inicjator programu transformacji usług IT w PMI Poland Chapter. Jako IT Product Manager odpowiedzialny jest za portfel inwestycyjny z obszaru portali internetowych. Dba o roadmapę oraz wizję rozwoju (w tym utrzymanie oraz standaryzację) w ramach 10 portali internetowych PMI PC.

Osiągnięcia

 • Ambasador konsorcjum DSDM International, tłumacz metodyki AgilePM
 • Ambasador konsorcjum ASL BiSL Foundation, tłumacz stadardów ASL i BiSL
 • Ekspert merytoryczny AXELOS. Tłumacz standardu PRINCE2 Agile
 • Finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu Agile Awards w kategoriach:
  • Najlepszy zespół stosujący metodykę DSDM/AgilePM
  • Wkład w promocję metodyki DSDM/AgilePM na świecie

Ma za sobą ponad 100 certyfikacji w zakresu inżynierii IT oraz szeroko pojętego zarządzania. Wybrane certyfikacje: CISA*, CISM*, CRISC*, MCT, MCP, MCITP, MCSA, MCSE, MCSE-S, MCS, MCTS, AgilePM, PSM1, SMC, SPOC, AEC, DSDM, TOGAF 8/9L2, COBIT5, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, M_o_R, MoV, ITIL Expert, RESILIA, ASL2, BiSL, CAPM, Project+, Network+, Server+, Security+, CASP, Apollo 13 ITSM simulation trainer, REQB, IQBBA, OCUP Advanced, OCEB, SCJP, SCWCD, SCBCD, SCDJWS, SCMAD, ZCE 5.0, ZCE 5.3. (*zdany egzamin)

Jakub Lesiński
Programme and Project Manager, Strategic Advisor, Trainer

Doświadczony menadżer i certyfikowany kierownik programów/projektów (ponad 15 lat doświadczenia). Zarządzał ponad dwudziestoma projektami, był członkiem zespołu w kilkunastu innych.
Skoncentrowany na różnorodnych aspektach przywództwa i skutecznego zarządzania, przede wszystkim w obszarze realizacji złożonych projektów i programów. Zarządzał zespołami od trzech do ponad trzystu osób. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacją organizacji (zwłaszcza w obszarze IT) oraz umożliwianiu rozwoju biznesu poprzez wdrożenia nowych produktów i usług.

Koncentruje się na doradztwie oraz realizacji wdrożeń z zakresu systemów informatycznych oraz systemów poprawy efektywności pracy w dużych przedsiębiorstwach.

Maciej Bodych
Board Volunteer Advisory at PMI Global, Portfolio Consultant and Trainer at WHITECOM

Maciej Bodych, MBA, PMP, PfMP, ACP.

Certyfikowany ekspert w zakresie zarządzania projektami, portfelem projektów i PMO. Realizował audyty oraz projekty doradcze i wdrożeniowe w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii oraz na Ukrainie. Specjalizuje się w obszarze usprawnień organizacji poprzez wdrożenie zarządzania portfelem projektów i PMO oraz w obszarze rozwoju kierowników projektów.

Od 2003 roku związany z Project Management Institute (PMI®), gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego, Prezesa Oddziału Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W latach 2010-2014 pełnił rolę mentora odpowiedzialnego za oddziały w Europie Wschodniej, natomiast od 2015 roku jest członkiem Board Volunteer Advisory i odpowiada za nadzór nad rekrutacją i rozwojem wolontariuszy Stowarzyszenia.

Od 2010 roku Prezes firmy WHITECOM Project Experience specjalizującej się w szkoleniach, ustawieniu PMO oraz zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacjach.

Od 2005 roku certyfikowany PMP®. W roku 2014 w ramach pilotażu nowej certyfikacji PMI® jako jedna z pierwszych osób na świecie uzyskał tytuł Portfolio Management Professional (PfMP)®.

Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania projektami oraz współautor książki „PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów”.

PARTNERZY

Zapraszamy do współpracy i promocji dyscypliny zarządzania projektami

Złoty sponsor oddziału

logo_capgemini

Partnerzy

logo_MTDC partner_whitecom

Patronat medialny

sponsor_strefaPMI sponsor_eGospodarka   sponsor_4PM sponsor_ZP

BILETY

Nie czekaj, już dziś zapisz się na III Konferencję Zarządzania Projektami!

Early Birds

do 30.06.2016

Podane ceny są cenami BRUTTO.
(*) Oznacza cenę dla aktywnego członka PMI Poland Chapter.

250 PLN

200 PLN (*)

Standard

od 01.07.2016 do 31.08.2016

Podane ceny są cenami BRUTTO.
(*) Oznacza cenę dla aktywnego członka PMI Poland Chapter.

300 PLN

250 PLN (*)

Późna Rejestracja

od 01.09.2016

Podane ceny są cenami BRUTTO.
(*) Oznacza cenę dla aktywnego członka PMI Poland Chapter.

350 PLN

300 PLN (*)

Nie czekaj! Zarezerwuj swoje miejsce na najbardziej inspirującej konferencji roku!

Kup bilet

MIEJSCE

Hotel Angelo Katowice / Sokolska 24, 40-086 Katowice

Hotel położony jest w ścisłym centrum miasta tuż obok siedziby ING Banku Śląskiego. Zapewni to łatwy dojazd do hotelu i bezproblemową komunikację publiczną z całym miastem. Przy Hotelu Angelo znajdują się liczne przystanki autobusowe. Łatwo dojechać z nich w każde miejsce. Pieszo z Hotelu Angelo dojdziesz do wybranych miejsc w centrum Katowic:

 • Dworzec Główny PKP – 8 min.
 • Dworzec autobusowy – 5 min.
 • Spodek – 12 min.
 • Rynek – 10 min.
 • Plac Wolności – 6 min.
 • NOSPR – 15 min.
 • Muzeum Śląskie – 22 min.
 • Teatr Śląski – 10 min.

Hotel Angelo Katowice

Hotel Angelo Katowice / Sokolska 24, 40-086 Katowice
angelo-hotel-katowice-full
Mapa

Samochód

Samochodem kieruj się do centrum miasta. Hotel położony jest niedaleko przebiegającej przez centrum drogi ekspresowej nr 79. Z Krakowa i Wrocławia jedź autostradą A4.

Strona KZK GOP

Komunikacja miejska

Do przystanku Sokolska można dostać się na kilka sposobów:

 • Tramwaje: T6, T6a, T11, T19, T19a, T23, T33.
 • Autobusy: 0, 5, 6, 7, 11, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 70, 110, 119, 133, 154, 168, 170, 177, 193, 296, 600, 657, 673, 674, 805, 831, 840, 860, 911, 930, 950, Lotnisko.
 • Linie nocne: 7N, 30N, 76N, 77N, 830N, 840N, 906N, 908N, 911N.
Dworzec PKP

Kolej

Hotel Angelo znajduje się ok. 10 min pieszo od Dworca PKP Katowice Główny.

Lotnisko

Samolot

Port Lotniczy Katowice Pyrzowice znajduje się 32 km od Hotelu Angelo, skąd bezpośrednio dojedziesz autobusem linii Lotnisko.

POZNAJ ZESPÓŁ ORGANIZUJĄCY KONFERENCJĘ

Pasjonatów zarządzania projektami

Jedynym sposobem, aby być naprawdę zadowolonym z tego co robimy, jest wiara w to, że nasza praca zmienia świat. Tak rodzi się pasja. A jeśli pasję do Project Managementu połączyć z niespożytą siłą i energią wolontariuszy, wówczas powstają nasze projekty.

zespol_grzegorz_zakrzewski
Grzegorz Zakrzewski
Dyrektor Zarządzający

zespol_bogumila_krzeszowska
Bogumiła Krzeszowska
Finanse

zespol_maciej_panek
Maciej Panek
Sponsorzy / Kontakt z biznesem

zespol_ariel_zgorski
Ariel Zgórski
Kierownik projektu konferencji

zespol_magdalena_foik
Magdalena Foik
Organizacja

zespol_magdalena_serafin
Magdalena Serafin
Organizacja

zespol_krzysztof_wisniewski
Krzysztof Wiśniewski
Organizacja

zespol_anna_sorek
Anna Sorek
Marketing

zespol_sylwia_koszela
Sylwia Koszela
Program

zespol_michal_czapek
Michał Czapek
IT / Strona internetowa

miroslaw-dabrowski
Mirosław Dąbrowski
Strona internetowa

zespol_ewa_wolny
Ewa Wolny
Wolontariusze

zespol_jaroslaw_piotrowski
Jarosław Piotrowski
Szkolenia

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu
PMI-PC-Śląskie-logo-700x350

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

img-051